Raportare mediu – activitate ce susține angajamentul față de mediu

HomeDiverse

Raportare mediu – activitate ce susține angajamentul față de mediu

Ținând cont de gravitatea problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent, legislația de mediu implementată la nivel național este îndreptată c

Care este principalul motiv pentru care oamenii cumpara ceasuri?
Alegere, intretinere si decorare – cele trei etape pentru un brad de Craciun perfect?
De ce să alegeți o balustradă de sticlă

Raportare mediu – activitate ce susține angajamentul față de mediu

Ținând cont de gravitatea problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent, legislația de mediu implementată la nivel național este îndreptată către asigurarea unui nivel înalt de protecția mediului, aceasta fiind condiția de bază către un viitor sustenabil.

Este de la sine înțeles că pentru a obține performanțe de mediu este necesară o abordare integrată a politicilor de mediu ce înglobează măsuri și acțiuni de îmbunătățire a calității vieții și a protecției mediului. 

Cadrul legal național privind protecția mediului se aliniază legislației europene, implementând măsuri naționale obligatorii ce urmăresc:

 • Un control eficient al manierei de gestionare a deșeurilor generate de societățile economice care întreprind activități cu impact negativ mediului înconjurător;
 • Îmbunătățirea performanțelor de mediu la nivelul companiilor;
 • Adoptarea unui comportament responsabil privind utilizarea resurselor disponibile.

În acest context, una dintre aceste măsuri obligatorii este reprezentată de activitatea de raportare ANPM.

În ce constă activitatea de raportare ANPM?

Cele mai citite articole

Activitatea de raportare ANPM este un control al modalității în care sunt gestionate deșeurile rezultate de procesele operaționale efectuate de diferite societăți economice. Această raportare este întocmită și depusă anual la Agenția Națională de Protecție a Mediului.

Astfel, prin intermediul acestor raportări, autoritățile responsabile de mediu dețin o evidență clară a tipurilor și volumului de deșeuri pe care agenții economici îl produc sau îl reciclează.

Ce raportări ANPM sunt vizate de cadrul legal?

Conform reglementărilor prevăzute de cadrul legal, agenții economici sunt obligați să efectueze următoarele raportări către ANPM:

 • Raportarea în SIM a deșeurilor generate și/sau colectate;
 • Raportarea anuală a cantității de ambalaje introduse pe piața națională;
 • Raportarea privind substanțele chimice utilizate/comercializate;
 • Raportări privind modul de gestionare a anvelopelor uzate;
 • Raportarea anuală a DEEE-urilor colectate;
 • Raportarea anuală a uleiurilor uzate;
 • Raportarea anuala a bateriilor uzate și a acumulatorilor;
 • Raportări privind monitorizarea calității factorilor de mediu ( apa, aer, zgomot etc.);

Cine trebuie să respecte obligația de raportare ANPM?

Responsabil de raportările ANPM pot fi:

 • Operatorii economici, care prin activitatea desfășurată se află în poziția de generatori/ deținători de deșeuri;
 • Societățile de salubritate;
 • Companiile autorizate pentru activitățile de colectare, transport, valorificare și/ sau eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase;
 • Toate persoanele juridice care sunt în posesia autorizației de mediu emisă în vederea reglementării activităților efectuate.

În concluzie, raportările ANPM permit un control mult mai eficient al deșeurilor și o adaptare continuă a planurilor de acțiune în vederea obținerii unor performanțe înalte privind protecția mediului.

Cele mai citite articole